Likvidácia archívov od EKOway

O nás

V oblasti skartácie a ochrany dokumentov pôsobíme viac ako 8 rokov. Za túto dobu sme nadviazali spoluprácu s desiatkami firiem, inštitúcií a úradov a skartovali tisíce ton papiera, šanónov, rtg, hdd, cd a ďalších nosičov dôverných informácií.


Pravidelná skartácia

Prebieha na základe zmluvy alebo objednávky skartácie v stanovenom dni v pracovnom týždni alebo mesiaci .


Jednorazová skartácia

Prebieha po objednávke s udaním približného množstva materiálu určeného na skartáciu. Fakturácia prebieha po skončení práce.


Kontajnery

Vašu firmu vybavíme uzatvárateľnými kontajnermi, kde sa dokumenty zhromažďujú a následne prevezú na skartovanie.

Objednať: info@skartacia.sk Objednať: info@skartacia.sk Objednať: info@skartacia.sk